beats by dre cheap

Prihvaćena Informacija Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske

Vlada Republike Srpske, danas je na 98. redovnoj sjednici, prihvatila Informaciju Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske o mogućnostima i potrebama provođenјa popisa stanovništva u Republici Srpskoj i BiH.

Sve relevantne institucije i pojedinci zaduženi su da zagovaraju potrebu da popis u BiH bude održan 2011. godine i da obrazac za popisisvanјe sadrži podatke o vjeroispovijesti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti i jeziku.

Vlada će formirati tim koji će biti zadužen da pokrene akciju upisivanјa građana Republike Srpske u centralni registar.

Član Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Zdravko Marjanac rekao je da popis stanovništva vrše države u interesu razvoja, te da je Republika Srpska spremna za popis stanovništva.

»Mi se problemom popisa stanovništva bavimo pet-šest godina i primijenićemo samo ono što nam preporučuju Ujedinјene nacije i Evropa», rekao je Marjanac.

On je naglasio da su za popis stanovištva potrebna ogromna sredstva i da iznos u sadašnјoj situaciji ne može niko reći.

Marjanac je rekao da je nepojmlјivo da Federacija BiH, koja želi u Evropsku uniju, ne želi popis stanovništva, a to je uslov za ulazak u Uniju.

»Niko ne tjera onog koji će se popisivati da se izjasni o nacionalnosti, vjeroispovijesti, državlјanstvu i etničkoj pripadnosti», rekao je Marjanac.

On je istakao da registar ide paralelno sa popisom stanovništva, naglasivši da je registar dopuna, odnosno korekcija popisa i praćenјe raznih podataka.

»Popis se radi svake desete godine, a prati se svake godine. Registrom je moguće pratiti sve moguće dnevne podatke o kretanјu stanovništva», rekao je Marjanac.

KOLIKO NAS IMA ?
http://popis.blogger.ba
22/12/2008 17:40